Podmínky ochrany osobních údajů | MING YUN - čaj, čaje, vysokohorský čaj, taiwanský čaj

Podmínky ochrany osobních údajů

Platnost od 25.5.2018

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících.

 

Veškeré informace týkající se osobních údajů zpracovávaných společností Ming Yun Vám zodpovíme po zaslání dotazu na naši e-mailovou adresu: info@taiwanskycaj.cz .

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - MING YUN

Správcem osobních údajů zpracovávaných společnosti Ming Yun je zastoupená Jakubem Chytilem (kontakt: info@taiwanskycaj.cz).

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na tel. čísle: 732 830 695 nebo e-mailu: info@taiwanskycaj.cz.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL

 

Údaje: jméno, příjmení, bydliště, podpis, e-mail, telefonní číslo, zpracováváme výhradně k těmto účelům:

  • Vyřizování Vašich objednávek, které učiníte na našich stránkách (www.taiwanskycaj.cz ; e-mailu: info@taiwanskycaj.cz). Nepřejete-li si, abychom při vyřizování Vašich objednávek (zasílání objednaného zboží na dobírku) použili Vaše telefonní číslo, položku TELEFONNÍ ČÍSLO nevyplňujte! Popřípadě do poznámek uveďte, že si nepřejete, aby bylo Vaše telefonní číslo při vyřizování Vaši objednávky použito pro komunikaci s dodávající společností (Česká pošta).
  • využívání služeb a produktů zpřístupněných členům klubu Ming Exclusive a DC systém.

 

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a podrobností zpracování.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Námitka proti zpracování

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy tak můžeme činit i bez vašeho souhlasu, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů poté ukončíme.

 

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut", tedy právo na to, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.

 

 

 


MING YUN - čaj, čaje, vysokohorský čaj, gao shan, gaoshan, kaoshan, taiwanský čaj
 

logo


email  info@taiwanskycaj.cz

email  info@ming-yun.eu

mobil + 420 732 830 695  +420 732 830 695


IČ: 88842312  /  DIČ: CZ7712225532

Č.ú.: 251421512/0300


ČERNÉ ČAJE


OOLONGY - SVĚTLÉ


OOLONGY - TMAVÉ


OOLONGY PEČENÉ


MING EXCLUSIVE


ČAJOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ODBĚR NOVINEK


 


O NÁS


JAK NAKUPOVAT


AKTUALITY


KONTAKTY


REGISTRACE zákazník / velkoobchod


www.taiwanskycaj.cz  /  www.ming-yun.eu


facebook